licitátor, -a m. poněk. zast. kdo provádí licitaci