list, -u m. (6. j. -u, -ě) 1. jeden ze základních orgánů rostlin, zprav. do plochy rozšířený a velmi různých tvarů; lupen: kaštanový, dubový, javorový l.; velký, malý l.; drobné listy borůvčí; široké listy lip; zelné listy; fíkový l., přen. (ve výtv. dílech) jeho zpodobení zakrývající ohanbí, jednání ap. věcně něco zastírající; obracet se jako l. ve větru zcela trpně se poddávat; bot. l. srdčitý, dlanitý, zpeřený; l. celistvý, složený; děrnatý l.; kopretina maří l. v. maří; zimolez kozí l. v. zimolez; potrav. bobkový l. sušený list vavřínu používaný jako koření; zeměd. hnojit na l. hnojit povrch půdy během vegetačního období 2. kniž. a nář. listí: svěžím listem zalesklo se habří (Jir.); stromy obalily se listem (Něm.) 3. kus papíru čtyřúhelníkového tvaru, zprav. určený k psaní, tisku ap.: sešit o 24 listech; titulní l. v knize; l. pergamenu; cyklus grafických listů; její duše je nepopsaný l. (kniž.) nemá zkušenosti; zpívat, hrát přímo z listu z notového partu bez cvičení; obraťte l., přen. mluvte o něčem jiném; kart. souhrn karet, které má jeden hráč v ruce; list se obrátil, přen. situace se změnila; dnes mu padal l. měl štěstí v kartách 4. kniž. a zast. dopis, psaní: zalepený, zapečetěný l.; otevřený l.; veřejný, osobní l.; listy Jana Nerudy; hist. opovědný, odporný, výhostní l.; círk. apoštolský, pastýřský l. provolání, výzva papeže, biskupa 5. úřední listina o něčem svědčící, k něčemu opravňující: rodný, domovský (dř.), oddací, úmrtní l.; výuční, živnostenský l.; odběrní, dodací l.; nákladní l.; záruční, zástavní l.; vůdčí l. (dř.) řidičský průkaz; listy pozemkových knih 6. list, listy noviny, časopis: Úřední l.; Rudé právo, l. Komunistické strany Československa; Listy filologické 7. odb. plochá, tenká, listu podobná věc, zprav. součást strojů, nástrojů ap.: l. lopaty; l. pily; l. pera u auta; l. vrtule; l. pádla lopatovitá část; text. rám s laťkami, na nichž jsou dráty k navlékání nítěnek, součást tkalcovského brda 8. biol. zárodečné listy část živočišného zárodku, z níž vznikají určité tkáně a orgány; vnější (vnitřní, střední) zárodečný l. ektoderm (entoderm, mezoderm); zdrob. lístek v. t.