lokáč, -e m. nář. velká louže zřídkakdy vysychající: bahnité l-e (Klost.); vlhko se drží v l-ích a prosakuje do mechu (Pujm.)