loudati se ned. 1. pomalu jít n. jet: loudá se za námi; schválně se loudá; l. se uličkami bez cíle, bezúčelně chodit, jezdit, toulat se, bloumat 1; přen. potoky se volně loudaly (Svět.) plynuly pomalu 2. expr. (s čím) pomalu, zdlouhavě něco dělat; piplat se, nimrat se: neloudej se s tím tak! ○ předp. do- se, na- se, od- se-, pro-, pro- se, při- se-, v- se, vy- se; nás. loudávati se ○ předp. v. loudati se kromě na- se, pro-