lynč (dř. ps. též lynch), -e m. (z amer. angl.) samovolné, kruté, násilné ztýrání n. usmrcení viníka (často domnělého) poštvaným davem (prováděné zejm. v Americe proti černochům): trestat lynčem; soudce l. lynčující dav