mítink [-ty-], meeting [míty-], -u m. (6. j. -u, 6. mn. -cích, -zích) (z angl.) 1. (veřejné) shromáždění, schůze, tábor: dělnický m.; vojenský m. 2. sport. závody: lehkoatletický m.; mítinkový, meetingový příd.: m-á rétorika (Šal.)