manželství, s. zákonem n. mravem upravené spojení muže a ženy, manželský stav: volné, smíšené, monogamní m.; uzavřít m. s někým; vstoupit, vejít v m. s někým; rozvést, rozloučit m.; syn z prvního m.; šťastné, rozvrácené m.