manažer, -a m. (z angl.) 1. (v buržoazní společnosti) obchodní vedoucí sportovních n. uměleckých podniků: m. boxerů; filmový m. ředitel výroby filmů 2. ekon. odborník znalý účelného řízení podniku; manažerský příd.: m-á licence; – ekon. m-é vedení podniku manažerem; m. systém (v kapit.) vláda odborníků a řídících sil v podnikání; podst. manažerství, s. povolání a činnost manažera