maximální (maximálný, Ath.) příd. (z lat.) největší, nejvyšší (op. minimální): m. rychlost, výkon; m. požadavky, program, ceny; m. výše platu; m. dávka léku; fyz. m. teploměr zaznamenávající nejvyšší naměřenou teplotu; přísl. maximálně: m. možná míra; m. zatížit