med, -u m. (6. j. -u) 1. hustá sladká šťáva připravená včelami z rostlinných šťáv a z pylu, které včely v útrobách přeměňují a ukládají do buněk plástů: pravý včelí m.; květový, medovicový m.; tekutý, zcukernatělý m.; chléb s máslem a medem; jablko sladké jako m.; přen. m. dívčích rtů sladkost; být sladký jako m., být samý m. být až přehnaně přívětivý; mluvit, jako když medu ukrajuje, jako by medem mazal až přehnaně přívětivě, sladce; to není žádný m. příjemná věc, práce, činnost; ob. to se prodá jako m. snadno; mazat někomu m. kolem (okolo) úst (huby) lichotit; mít v ústech m. a v srdci jed (pořek.) jednat neupřímně, pokrytecky; potrav. umělý m. invertní cukr s příměsí chuťových látek; turecký m. cukrovinkářský výrobek z cukru, škrobového sirupu a z bílků *2. medovina (Čel.); expr. zdrob. medíček, -čku m.