Mikuláš (poněk. zast. Mikoláš), -e m. 1. osobní jm. mužské; círk. jm. světce 2. (dnes řidč.) osoba za Mikuláše přestrojená a v předvečer jeho svátku rozdávající dárky (zejm. dětem); předvečer tohoto svátku n. tento svátek (6. prosince) s nadílkou: přestrojit se za M-e; chodí a naděluje M.; dostat dárky k M-i; mikuláš, -e m. dárek, nadílka k Mikuláši: dostat bohatého m-e