mnohý příd. 1. ve velkém počtu se vyskytující; četný, hojný: na m-ch místech na mnoha místech; v m-ch bitvách; ti dva už pili m-ou číši spolu (Ner.); byli tam ještě m-zí jiní mnoho jiných; být zavázán m-mi díky velkými, značnými 2. leckterý, nejeden, některý: zná to lépe než m. odborník; m. účastník si toho ani nevšiml; m-zí (lidé) se domnívali, že...; m-ému (z nich) se to nelíbí; zpodst. mnohé, -ho s. mnohé věci: v m-m si nerozumíme; m. jsem už zapomněl; srov. mnoho II