†modlitebník, -a m. (6. mn. -cích) milovník modlitby (Šlej.); modlitebník, -u m. nář. modlitební kniha (Něm.)