moučník, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -cích) jídlo z mouky n. z jiných mlýnských výrobků: sladký, jemný, lehký m.; podávat po obědě m.; expr. zdrob. moučníček, -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách)