mozol (nář. mozoul, Nový), -u m. (6. j. -u, -e) ztvrdlá otlačená kůže (nejč. na dlaních): tvrdý, čerstvý m.; dlaně pokryté m-y; udělat si m-y; krvavé m-y; přen. být živ, týt z cizích m-ů z cizí práce; ob. expr. mít m. na mozku být hloupý, tupý, omezený; mít m. na mozku (od přemýšlení) usilovně přemýšlet; mít m. (na břiše) být tlustý, mít velké břicho; expr. zdrob. k 1 mozolek, mozůlek, -lku m. (6. mn. -lcích)