mužatka, -y ž. (2. mn. -tek) 1. žena mající mužské rysy, způsoby, záliby; bojovná, statečná žena; amazonka: působit dojmem m-y; – odvážná, bojovná m. †2. vdaná žena: m-y a vdovy (Koubek)