mzda, -y ž. (2. mn. mezd) 1. (smluvená) odměna za práci: hodinová, denní, týdenní m.; m. úkolová; naturální m.; spravedlivá, nízká, hladová m.; černé mzdy; dávat, vyplácet mzdu; najímat za mzdu; daň ze mzdy; zvýšení mezd; ekon. (v kapit.) cena pracovní síly; (v socialismu) peněžně vyjádřený podíl pracovníka na té části společenského produktu, který stát vyplácí zaměstnancům podle množství a jakosti jejich práce: nominální, reálná m. 2. kniž. a zast. odměna, odplata: (zločinec) zaslouženou mzdu vzal za skutky své (J. z Hv.); sloužit za Jidášovu mzdu (Jir.)