náčinek, -nku m. (6. mn. -ncích) 1. (zř. též náčin Šlej.) obkladek pro nemocného: přikládat teplé n-y 2. nář. skrojek chleba (Něm.)