nábytek, -tku m. 1. přemísťovatelné předměty bytového zařízení: dubový, kovový n. †2. movitý majetek, jmění: jméno, n. a činy (Tyl); zdrob., zprav. expr. nábyteček, -čku m.