námluva, -y ž. †1. ujednání, úmluva: n. ku příměří (Pal.) 2. námluvy, -uv ž. pomn. sjednávání sňatku, ucházení se o nevěstu: jít, chodit na n.; přen. expr. n. měšťáckých politiků ucházení se o přízeň, vytváření komplotů, koalicí ap.