nadříti dok. (1. j. -dřu, rozk. -dři, min. -dřel, trp. -dřen) 1. (co, při důrazu na množství čeho) stahováním, dřením s něčeho něco opatřit, získat: nadřel si lýčí (Erb.) 2. expr. (co) namáhavě n. hrabivě získat, nahospodařit; vydřít: to jsou perně nadřené peníze získané obtížnou prací; nadřel si na dělnících tisíce 3. nadřít (se) stud. slang. (co) s námahou a jen pamětně, mechanicky, dřením se naučit; nabiflovat (se): n. (se) básničku; n. dějepis; n. vzorce; nadřít se dok. i ned. 1. (~; čeho) mnoho a často dřít (v. na- II): n. se podlahy 2. mnoho a často se dřít; (s čím) mnoho se nalopotit (v. na- II): nadře se jako kůň těžce se napracuje; – co se dříve ženské nadřely s prádlem 3. expr. (čeho) hrabivě získat, nahospodařit; navydírat se (v. na- II): co ten se nadřel peněz na lidech