nadlepšiti dok. (3. mn. -í) 1. (co) učinit poněkud lepším; zlepšit: nadlepšení mezd a platů 2. (komu, čemu) přilepšit: n. sociálně nejslabším; n. potřebám venkova; ned. nadlepšovati