nafta, -y ž. (z řec. driv. orient.) geol. tekutá fosilní hořlavina organického původu uložená v zemi; ropa (chem.), zemní olej; tech. ropa zpracovaná na pohonnou látku, palivo aj.: motorová, topná n.; surová n. ropa; naftový příd.: n. průmysl; n-á věž; geol. n. pramen; n-é pole s naftovými prameny; tech. n. motor poháněný naftou