napínáček, -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách) 1. hřebíček s širokou hlavičkou k připevňování, napínání, zvl. papíru; napínací hřebíček, připínáček 2. mysl. součást spouště u kulovnic, zjemňující její spouštění