neřád, -u m. 1. ob. smetí, odpadky, výkaly, nečistota ap.: uklidit všechen n. z ulice; strouha plná n-u 2. ob. vůbec věc nepříjemná, odpuzující, škodlivá: vyhubit na poli všechen n. plevel; nevyjít v tom zimním n-u ani na krok; nemoc je někdy n. svízel; literární n. (Havl.) 3. obtížný hmyz a jiní živočichové: odhmyzovat z bytu všechen n. 4. zast. a kniž. veřejný nemrav, zlořád: horlitel proti církevním n-ům (Pal.); Vávra podobných n-ů netrpěl (Něm.); expr. zdrob. *neřádek, -dku m. (Kop.); neřád, -a m. ob. expr. nehodný, za nic nestojící, špatný tvor, zlý člověk, darebák (často jako nadávka); ničema ap.: ty n-e!; expr. zdrob. *neřádek, -dka m. (Čap.-Ch.)