nemoc, -i ž. (mn. 1., 4. -i, 3. -em, -ím, 6. -ech, -ích, 7. -emi) 1. porucha zdraví, zdravotního stavu; choroba: upadat z n-i do n-i; mít zlou n.; lehká, těžká, nakažlivá n.; n-i z povolání; duševní n-i; dětské n-i; přen. dětské n-i budování počáteční obtíže; ob. anglická n. (Olb.) křivice, rachitis; francouzská n. (Lang.) příjice, syfilis; zast. ob. a nář. suchá n. (Rais) souchotiny; žlutá n. (A. Mrš.) žloutenka; padoucí n. (Šim.) padoucnice; horká n. (Jir., Nov. aj.) tyfus n. jiná horečnatá nemoc; nář. domácí n. (Něm., Jir.) stesk po domově, tesknice; n. na koni přijíždí, ale pěšky odchází (přísloví); med. n-i epidemické, endemické; mořská n. nevolnost, často spojená se zvracením, postihující lidi při houpavém pohybu, zejm. při plavbě na moři; horská, výšková n. nával slabosti, mdloby, kt. přepadá lidi i zvířata při dosažení velkých, nezvyklých výšek 2. špatná vlastnost; chyba, vada; zlozvyk, slabost: expr. Potockých rodinná n. (Svět.) (o záletnictví); studentská n. (Wint.) lenost; odb. n. chleba vady chleba způsobené mikroorganismy, např. nitkovitost, červenání střídy, plesnivost aj.; ve vinařství vady vína způsobené zprav. mikroorganismy, např. mléčné, máselné kysání, žluknutí, myšina aj. 3. vášnivé zaujetí; vášeň: cestování je n.; toulavá n. toulavost 4. zast. ob. pekařská n. pokrm z housek n. rohlíků spařených mlékem