nepravidelný příd. nikoli pravidelný, odporující pravidlům, odchylující se od pravidla, jistého ustáleného způsobu, řádu: n. vzrůst nestejnoměrný, nerovnoměrný; n-é rysy tváře; n. půdorys stavby; n-é křivolaké uličky; n., trhaný hovor; n-á činnost srdeční; n. spánek; jaz. neodpovídající příslušnému vzoru n. typu: n. tvar; n-é skloňování; n-á slovesa kt. netvoří své tvary podle někt. vzoru; přísl. nepravidelně: n. vzrostlý; docházet n.; podst. nepravidelnost v. t.