neslavný příd. 1. takový, kt. není slavný, nepřinášející slávu: n. čin; slavná i n-á minulost národa 2. expr. ubohý, bídný, žalostný, špatný: n-é vystoupení; n. výsledek zkoušky; přísl. neslavně: n. odejít z boje; – expr. n. skončit slibnou kariéru; podst. †neslavnost, -i ž.: (Čechy) v n. upadly (Tomek)