neslušný příd. 1. odporující pravidlům slušnosti; nezpůsobný: n-é dítě; n-é chování; n. posunek; říci něco n-ého; n. vtip hrubý 2; n-á poznámka 2. kniž. a zast. nenáležitý, nevhodný, nemístný: na tomto místě nebude snad n-é dotknouti se něco šířeji... (Pal.); bylo by n-é, abych dále pátral po tajemství (Něm.); přísl. neslušně: n. se chovat, mluvit; n. frivolní žerty; podst. neslušnost v. t.