neumělý příd. nedovedný, neobratný, nezručný, necvičený, prostý: n. jezdec; být nakreslen n-ou rukou; n-é hvízdání; sbor n-ch hlasů; n. pokus diletantský; n. verš; n-á poesie (Ner.) lidová; přísl. neuměle: n. nakreslit; n. zpívat; podst. neumělost, -i ž.