nevyvratitelný, řidč. nevývratný příd. takový, kt. nemůže být vyvrácen, zvrácen, naprosto pevný: n. strom; n-á překážka; n. jako skála; n. důkaz nezvratný; n-tné přesvědčení pevné; n-é odhodlání; práv. n-titelná domněnka; přísl. nevyvratitelně, řidč. nevývratně: n. dokázat; podst. nevyvratitelnost, řidč. nevývratnost, -i ž.