nezkušenec, -nce m. řidč. nezkušený člověk, člověk bez zkušeností: mladý n.; jsi ještě n.