nicotina, -y ž. řidč. nepatrná, bezvýznamná, bezcenná, nicotná věc; nicota 3: vše, co napsal, jsou pouhé n-y