nic zájm., přísl. a částice I. zájm. záp. (skloňuje se jako co: 2. j. ničeho, zast. zesílené ničehož,...) žádná věc, něco v žádném množství: nic netrvá věčně; nic nejí, expr. velmi málo; neuskutečnilo se z toho vůbec nic, docela nic; nemá nic; není v něm nic dobrého; neměl nic než pracovité ruce; neznal nic než své povinnosti; není o nic lepší než jeho společník; nevede se mu o nic lépe; lékař prohlásil, že to nic není; 30km bylo pro něho nic; nebyl ničím nedopracoval se žádného postavení; měl se za nic (Jir.) připadal si bezvýznamný; udělat něco jako nic, jakoby nic jako by se to rozumělo samo sebou, lehce, bez obtíží; přijít jakoby nic jako by se nic nestalo, bez rozpaků; někdy zastupuje vynechané záp. sloveso: mluvil na ni, (ale) ona nic neodpovídala, mlčela; myslil, že mu vyčiní, a on nic; lepší něco než nic (pořek.); po tom ti nic není, do toho ti nic není to se tě netýká; nic ti to neudělá, když tam půjdeš; to nic nedělá (ob.) nevadí; nezůstane tam za nic na světě, ani za nic; na tom přece vůbec nic není je to snadné, nezávadné; co na něm máš, vždyť na něm nic není nemá žádnou význačnou vlastnost, ničím nepoutá; nic ve zlé, ve zlém nehněvej(te) se; neurážej(te) se; do takové práce, po takové práci nic není taková práce nemá žádnou cenu; po celý den do ní nic nebylo byla nesvá, nebyla schopna práce, soustředění; nic s ním není není možno se s ním dohovořit, dohodnout, nedá si říci; není ochoten se něčeho účastnit; nestojí to za nic je to špatné; zájem by byl, o to nic o to nejde; žádná starost; nebylo z toho nic neuskutečnilo se to; nemělo to žádný výsledek; takový člověk není k ničemu nelze mu dát žádnou práci; nic platno, nic naplat, musíme jít je nutno se podřídit; je bit pro nic za nic bezdůvodně, zbytečně; z ničeho(ž) nic se dá do pláče bez příčiny, náhle, najednou; kde nic, tu nic všude prázdno, pusto, nikde nikdo, nic; kde nic, tu nic objevil se stařeček (pohád.) znenadání; všecko přišlo (obrátilo se) v nic (čast. vniveč) nazmar, zničilo se, ztroskotalo; já nic, já muzikant jsem nevinen; ničeho nic, ničehož nic naprosto nic, docela nic; k ničemu to nevede není dobré, nemá úspěch; jednou ryc a podruhé nic (pořek.) hanl. slibně n. s halasem se něco započne, ale nedokončí se to, pracuje se nesystematicky, nevyrovnaně; zpodst. nic, -čeho s. věc, kt. není závažná, cenná: mluvili celkem o ničem; pokládat chudáka za nic II. zájm. přísl. záp. ob. vyjadřuje nedostatek, popření něčeho; nijakým způsobem; nijak, nikterak: nic se mi to nelíbí; nic neškodí; má milá, nic se nebojíš? (Erb.); hodná je a nic pyšná (Baar); pozdravoval ji nic víc než zdvořile (Herb.); řečnil nic jinak, než jako by to četl III. záp. částice zast. a ob. vyjadřuje odmítnutí; ne, nikoli, vůbec ne, naprosto ne: ani krok! Nic, stůjte hezky v suchu, nic k mokřině, nic k vodě (Jir.); smím jít ven? Nic, doma zůstaneš; nic k muzice? (Šmil.); nic to, pane bratře, zde by měl Vilík domov u huby (Něm.); chtěl vědět, zda to udělá, či (čili) nic; zpodst. nic, -u m. (1. mn. -y) ob. nicota, nicotnost: kvůli takovému nicu vzbouřit celou fabriku! (Neff); n. a n. jsou dva nicy (pořek.); v. též nanic, zanic, vniveč