nika [ny-], -y ž. (z it.) archit. výklenek v tloušťce zdi