nonius [nóny-], -ia, řidč. -su m. (mn. 1., 4. -ie, -sy, 6. -iích, -sích, 7. -ii, -sy) tech. (u posuvného měřítka) stupnice na pomocném měřítku, kt. umožňuje číst zlomky dílků hlavního měřítka (nazv. podle port. matematika Petra Nonia); noniový, řidč. noniusový příd.: n. planimetr; n-é dělení; nonický příd.: tech. n-á diference rozdíl velikosti dílků hlavního a pomocného měřítka (nonia)