normálný příd. 1. mat. mající směr normály; normální 4, kolmý: n-á rovina kolmá k tečně křivky v bodě dotyku *2. obvyklý, pravidelný, normální 1: n. vývoj (Ath.)