*ošafrániti dok. (3. mn. -í) (co) okořenit šafránem: pak by se snad žebrácká polívka mého rozmaru posvícensky ošafránila (Ner.)