ošlejch, -u m. (6. j. -u) (z něm. driv. lat.) druh (jedlé) cibule vytvářející drobné nafialovělé cibulky; česnek ošlejch (bot.)