oženiti dok. (3. mn. -í) (koho, 4. p.) způsobit, uskutečnit něčí ženitbu, dát někomu někoho za ženu: ráda by oženila syna; chtěla ho o. se svou dcerou; oženiti se dok. (s kým) (o muži) vstoupit do manželství, vzít si někoho za ženu: o. se s mladou dívkou; o. se na chalupu; expr. o. se s konopným provazem, s konopnou nevěstou (Mah.) být oběšen