obálka, -y ž. (2. mn. -lek) 1. papírový obal (ve tvaru kapsy s klopou), v němž se posílají písemnosti: vložit dopis do o-y; zalepit, otevřít o-u; napsat adresu na o-u; kouzelná o.; odb. okénková o. 2. papírový (zprav. tužší) obal knihy n. sešitu: sešit, brožura v tuhé o-ce; grafická úprava o-y knižního přebalu; záložka o-y 3. řidč. obal vůbec: igelitová o. na potraviny; mluvit bez o-y (Svět. aj.) (čast. bez obalu) *4. svršek, nárt boty: mistr Bezinka dával podšití nebo o-y, podrážky a příštipky (Rais) 5. nář. výplň na ženském šatě kolem boků (Jir.) 6. geom. o. soustavy čar (ploch) čára (plocha), kt. má s každou čárou (plochou) soustavy ve společném bodě společnou tečnu (tečnou rovinu); zdrob. k 1-3 obálčička, obálečka, -y ž.