občíslí, s. mat. číslice n. skupina číslic, kt. se v desetinném zápise čísla stále opakuje; perioda