obezlička, -y ž. (z rus.) polit. a publ. slang. nedostatek, zbavování se osobní odpovědnosti za svěřenou práci n. jiný čin