obinadlo (*obepínadlo Til. aj.), -a s. (2. mn. -del) pruh látky, zprav. mulu, k obvázání poraněné n. choré části těla