objektivisovati [-ty-zo-], objektivizovati, objektivovati ned. i dok. (co) činit, učinit obecně platným, objektivním; zpředmětňovat, zpředmětnit: o. skutečnost; o. své myšlenky; objektivizující zpráva ○ předp. od-, z-