obor, -u m. 1. okruh, odvětví (působnosti, činnosti): o. činnosti okruh; hlavní o. působnosti doména; vědní o. disciplína; studijní o.; o. civilního práva; sběratelská práce v o-u lidové písně; zástupci všech o-ů výroby oblastí, odvětví; o. pěstitelský, chovatelský; mistr svého o-u; hrát tragický o. divadelní roli, role †2. pásmo, oblast, okrsek: celý o. zemský (Pal.); o. světa (Tyl) †3. sbor, zástup: o. čtenářstva (Havl.); o. obyčejných lidí (Ner.)