obsah, -u m. (6. mn. -zích) 1. to, co vyplňuje vnitřek něčeho, co je uvnitř jako náplň: o. nádoby, zásuvky, skříně; vypít celý o. láhve; vysypat o. košíku na zem; geom. číslo, kt. udává velikost plochy: o. čtverce; krychlový o. objem; chem. množství dané složky v urč. látce n. roztoku: o. chlóru v látce; ekon. zlatý o. měny vyjádření funkce zlata jako všeobecného ekvivalentu peněz 2. význam, smysl řeči, písemného sdělení, kresby ap., hlavní děj n. myšlenka: o. věty, řeči, článku; Smetanova hudba je nejen národní, nýbrž má i národní o. (Z. Nej.); literatura národní formou, socialistická o-em; log. o. pojmu souhrn podstatných znaků pojmu; jaz. o. slovního významu 3. o. (knihy) souhrn témat, o nichž se (v knize) píše