odbor, -u m. 1. organizační složka úřadu, ústavu, organizace; sekce: o. školství a kultury obvodního národního výboru; divadelní o. závodního klubu *2. obor činnosti, povolání: první milovnice o-u tragického (Ner.) 3. mn. odbory zájmové organizace, v kt. jsou sdruženi pracující podle oborů práce: odborové organizace: jednotné o-y; revoluční (rudé) o-y; žluté, žluťácké o-y; Rudé o-y (název organizace); Ústřední rada o-ů (zkr. ÚRO); pracovat v o-ech hovor. v odborové organizaci