odbyt, -u m. (6. j. -u) prodej (zboží); možnost prodeje: zvýšený o. průmyslových výrobků; rozšíření o-u; o. pro suroviny; zlepšený o. na ječmen; zboží jde na o. kupuje se, dobře se prodává, je po něm poptávka; zboží nenašlo, nemělo o. nebylo kupováno; není dostatek o-u; ekon. realizace prodeje výrobků odběratelům