odchylka, -y ž. (2. mn. -lek) 1. odchýlení, odklon, úchylka od přímého, obvyklého směru v prostoru, odbočení stranou: šli přímou cestou bez o-ek; o. ve směru větru; geom. velikost ostrého n. pravého úhlu dvou přímek, přímky a roviny n. dvou rovin; těl. přeskok přes nářadí skrčmo jednonož 2. menší odlišnost, různost, menší rozdíl od něčeho; nesrovnalost, neshoda, nepravidelnost: o. od pravidla; o. od normálního stavu; o. od spisovného úzu; o. od ustálených názorů úchylka; bot. skupina tvarově odlišná od typické formy druhu